Smart filter för tungmetaller

Du som vill vara med och göra något för miljön, du kan fundera att satsa på filter för tungmetaller Axon erbjuder ett filter för tungmetaller, som heter Axon Miljöfilter. Från början var detta ett filter som man tog fram för att rena vatten och det efter samma princip som en torvmosse. En torvmosse är ju världen äldsta, naturliga filter. Filtret har en grundprincip och det är att vattnet kommer från ovan, sedan sjunker det ner genom fyra lager med torv. På det viset så renas vattnet från både olja och tungmetaller. I filtret finns det ren, termiskt behandlad torv som fungerar som en absorbent. Utifrån detta så har flera andra filterlösningar vuxit fram. Axon har därmed idag flera olika filter som de kan erbjuda.

Filtrera vatten och jord från farliga ämnen

Med ett filter för tungmetaller så kan du redan vatten på ett bra sätt. Axon utvecklar samt tillverkar olika filtersystem som kan rena jord så väl som vatten från tungmetaller och olja. De har ett produktsortiment som består av filter som kan användas både inomhus och utomhus beroende på. Det finns fasta installationer så väl som mobila lösningar. De har även flera bra sidoprodukter som gör att deras filter kan optimeras. Bland annat så har de teknikbodar, pumpbrunnar, trekammarbrunnar, uppsamlingsytor, spolrännor, enkla oljelarm samt avancerad teknisk utrustning för detektion och dokumentation. Om du är nyfiken att veta mer om deras olika filter eller deras andra produkter så har de en hemsida. Där hittar du mer information om deras olika filterlösningar. Du kan även kontakta dem, så kan de berätta mer om vad deras filter kan göra för dig och dina behov.